NoGA

NoGA project (SIDN fonds)

View the Project on GitHub informagi/noga

9 March 2020

Cookies (II)

by Frederik Zuiderveen Borgesius

Prof. Frederik Zuiderveen Borgesius heeft voor ons een gastblog geschreven. Prof. Zuiderveen Borgesius is hoogleraar ICT en recht bij iCIS, het Institute for Computing and Information Sciences (iCIS), en verbonden aan iHub, de Interdisciplinary Hub for Privacy, Security and Data Governance.

De wet en toestemming voor analytics- en andere cookies (deel II)

Een veel gestelde vraag is of website-houders toestemming moeten vragen voordat ze websurfers volgen, met cookies bijvoorbeeld.

Het korte antwoord is: ja, voor het volgen van websurfers met tracking cookies of vergelijkbare technologie is hun voorafgaande toestemming vereist.

Volgens de Europese e-Privacyrichtlijn (aangepast in 2009) mogen, kort gezegd, cookies alleen worden geplaatst nadat de websurfer zijn of haar geïnformeerde toestemming heeft gegeven, tenzij die cookies noodzakelijk zijn voor communicatie of om een aangevraagde dienst te leveren. Een website moet ook toestemming vragen aan websurfers, als derden (zoals advertentienetwerken of social media-bedrijven) via de website cookies plaatsen op de computers van websurfers.

Er zijn twee uitzonderingen op deze toestemmingsregel. Ten eerste hoeft een website geen toestemming te vragen als een cookie wordt geplaatst met als enige doel het verzenden van communicatie. Als een cookie bijvoorbeeld nodig is voor de inlogprocedure van een online bank, hoeft geen toestemming gevraagd te worden. Ten tweede hoeft geen toestemming gevraagd te worden als een cookie noodzakelijk is om een door de websurfer gevraagde dienst te leveren. Voor cookies die worden gebruikt voor bijvoorbeeld een virtueel winkelwagentje hoeft dus geen toestemming verkregen te worden. Er hoeft ook geen toestemming gevraagd te worden voor een cookie dat wordt geplaatst als een websurfer zijn of haar taalvoorkeuren voor een website instelt.

Elke EU lidstaat moet de e-Privacyrichtlijn implementeren (omzetten) in een nationale wet. In Nederland is de cookie-regel geïmplementeerd in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

Toestemming in de e-Privacyrichtlijn en in de Telecommunicatiewet moet uitgelegd worden als toestemming in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR). De eisen voor geldige toestemming zijn streng.

Voor de leesbaarheid spreken we hier van cookies, maar artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet is van toepassing op veel meer technologieën. De regel is namelijk van toepassing zo gauw een partij informatie (zoals een cookie) op het apparaat van een gebruiker plaatst, of informatie leest uit het apparaat van een gebruiker. De regel is dus ook van toepassing op bijvoorbeeld flash cookies (local shared objects) en veel vormen van device fingerprinting. Ook is de regel bijvoorbeeld van toepassing als een app de contactenlijst op iemands telefoon uitleest.

Analytics cookies en toestemming: de uitzondering in de Nederlandse wet

Is toestemming van de websurfer ook vereist als een website (of een partner) analytics cookies plaatst of uitleest?

Analytics cookies vallen niet onder de twee uitzonderingen die de e-Privacyrichtlijn noemt. Maar de Nederlandse wet bevat een extra uitzondering voor, kort gezegd, privacy-vriendelijke analytics cookies.

In 2015 is namelijk de volgende zin toegevoegd aan de Telecommunicatiewet. Er is geen toestemming nodig voor het plaatsen of uitlezen van een cookie, als dat plaatsen of uitlezen gebeurt – mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken abonnee of gebruiker – om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij.

Die zin kan worden samengevat als: Voor analytics cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden, als die analytics cookies privacy-vriendelijk zijn.

Vallen Google Analytics cookies onder die uitzondering?

Alleen onder bepaalde omstandigheden vallen Google Analytics-cookies onder de uitzondering voor privacy-vriendelijke analytics cookies. De websitehouder moet Google Analytics namelijk privacyvriendelijk instellen, en een bewerkersovereenkomst met Google sluiten. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handleiding gepubliceerd voor het privacy-vriendelijk instellen van Google Analytics (.pdf).

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt in haar instructies voor gebruik Google Analytics dat websites hun bezoekers moeten inlichten over het gebruik van analytics cookies, bijvoorbeeld in hun privacyverklaring. De website moet in elk geval vertellen dat deze:

Een alternatief voor Google Analytics is Matomo (voorheen: Piwik). Als u, kort gezegd, Matomo via uw eigen server gebruikt, kunt u Matomo op een privacy-vriendelijke manier gebruiken.

Zoals gezegd, heeft alleen Nederland een uitzondering voor privacy-vriendelijke analytics cookies. Als u een website heeft die zich richt op bezoekers uit andere EU lidstaten, is het dus beter om toestemming te vragen als u privacy-vriendelijke analytics cookies plaatst. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat een privacytoezichthouders uit een andere EU lidstaat op zou treden tegen een Nederlandse website om het enkele feit dat die site privacy-vriendelijke analytics cookies plaatst.

De Europese Commissie en het Europees Parlement vinden de uitzondering voor privacy-vriendelijke analytics cookies een goed idee. Er wordt in Brussel gesproken over een e-Privacyverordening, die de e-Privacyrichtlijn zou moeten vervangen. Het voorstel voor die opvolger bevat ook een uitzondering voor internetgebruikers; daarmee neemt de EU dus de Nederlandse uitzondering over. Het is echter onduidelijk wanneer die e-Privacyverordening wordt aangenomen.

Radboud Universiteit

Overigens lijkt de Radboud Universiteit (waar project NoGA wordt uitgevoerd) zich niet te houden aan de cookie-regels. Zelfs voordat een websitebezoeker klikt op cookies toestaan bij een bezoek aan www.ru.nl plaatst Radboud al meerdere cookies, waaronder tracking cookies voor advertenties, die niet onder een uitzondering vallen.

Meer lezen?

De Artikel 29 Werkgroep, een samenwerkingsverband van de nationale Europese privacy-toezichthouders, heeft richtlijnen gepubliceerd over de cookie-regels in de ePrivacyrichtlijn:

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft ook achtergrond-informatie over de cookie-regels.

tags: NoGA - "Web - analytics"
This website tracks your access in a privacy friendly manner using the Matomo open source Web Analytics software.